Obnovte proces hojenia
chronických a akútnych rán

Nexodyn®, vďaka unikátnemu zloženiu podporuje proces fyziologického hojenia rany

Chronické rany a ich mikroprostredie

Chronické rany sú ťažko sa hojace alebo opakovane sa vyskytujúce rany. Osobitne zložitou skupinou chronických rán sú diabetické vredy na nohách, preležaniny, tzv. dekubity, bercové vredy, nehojace sa pooperačné rany, popáleniny a iné.

Aj napriek technologickým a terapeutickým pokrokom predstavuje starostlivosť o veľmi špecifické mikroprostredie chronických rán značnú terapeutickú výzvu.1

Mikroprostredie rany je oblasť, kde prebiehajú navzájom prepojené biologické procesy, ktoré ovplyvňujú patofyziológiu rany.2

Medzi najrelevantnejšie faktory charakterizujúce chronické rany patria:

– Silný nárast pH rany3,5
– Chronický a pretrvávajúci zápal1,6,7
– Prítomnosť biologickej kontaminácie (infekcia, biofilm)2,8

Ovplyvnením mikroprostredia, vieme účinne vplývať na prirodzené procesy hojenia rán.

Správna starostlivosť o mikroprostredie rany a jeho zložky (pH, biofilm, zápalové mediátory, okysličenie, atď.) má silný vplyv na hojenie chronických rán.2,6

Nexodyn® je novou generáciou aktívneho oxidačného roztoku, ktorý účinne reštartuje fyziologické procesy hojenia rán.

POTREBUJETE POMÔCŤ?

Spýtajte sa na radu odborníka

SANOMED s.r.o.        |       +421 948 205 083      |      info@nexodyn.sk